Lovačka iskaznica

Pravo na lovačku iskaznicu ima fizička osoba – građanin koji je položio lovački ispit ili koji je tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završio odgovarajući nastavni program iz lovstva te temeljem toga od HLS-a dobio uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

Za domaće lovce iskaznica vrijedi pet lovnih godina. Iskaznica je valjana uz markicu za tekuću lovnu godinu.

Za lovce koji su putem lovačkih udruga, a one putem županijskih lovačkih saveza, učlanjeni u HLS, lovačka iskaznica bit će izdana prema matičnoj evidenciji članstva u HLS-u.

Za lovce koji nisu članovi HLS-a lovačku iskaznicu izdat će HLS na zahtjev lovca. Zahtjev se podnosi na obrascu “Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice”.

Hrvatski lovački savez vodi evidenciju o izdanim lovačkim iskaznicama koja sadrži: ime i prezime osobe kojoj je izdana lovačka iskaznica, broj lovačke iskaznice, identifikacijski broj (ID), datum izdavanja i roka važenja, zamjene ili povrata članske iskaznice te datum prijave nestanka, gubitka, krađe ili drugog razloga zbog kojeg je lovac ostao bez članske iskaznice ili prava na člansku iskaznicu.

U slučaju nestanka, gubitka, krađe ili bilo kojeg drugog razloga zbog kojeg lovac ostane bez lovačke iskaznice, izdat će mu se duplikat nakon što izgubljenu ili na drugi način nestalu lovačku iskaznicu lovac oglasi u Narodnim novinama.Troškove oglašavanja snosi lovac.

HLS će u roku od 15 dana od datuma zaprimanja zahtjeva izdati lovačku iskaznicu. Za strane lovce do izdavanja lovačke iskaznice HLS će izdati potvrdu s ID-brojem u roku od 48 sati nakon zaprimanja zahtjeva.

Naputak za popunjavanje zahtjeva za lovačku iskaznicu

Zahtjev ispuniti uredno i čitljivo štampanim slovima;

Priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu (uvjerenje, diploma ili potvrda);

 • lovci koji su lovački ispit položili pri HLS-u u razdoblju od 01.01.1994.godine do danas nisu obvezni priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu
 • svi ostali lovci koji su lovački ispit položili ranije ili u školama izvan HLS-a prilažu kopije dokaza o položenom lovačkom ispitu ovjerene kod javnog bilježnika ili dostavljaju original na uvid;
 • članovi koji ne raspolažu dokazom o položenom lovačkom ispitu dužni su prije podnošenja zahtjeva ishoditi zamjensku diplomu prema naputku za izdavanje zamjenske diplome o ranije položenom lovačkom ispitu
 • sva uvjerenja o položenom lovačkom ispitu moraju biti ovjerena kod javnog bilježnika, izuzev uvjerenja HLS-a

Fotografiju formata 3,5 x 4,5 cm nalijepiti na za to označen prostor isključivo tekućim ljepilom (preporuka: fotografija u lovačkom odijelu s kravatom, bez pokrivala za glavu);

Uplatu obavite na:

 • Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63, 10000 Zagreb
 • žiro račun: HR8423400091100010145

Priložiti potvrdu o uplati:

 • za lovnu godinu iznos za uplatu je 65,00 eura za članove HLS-a ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu, osiguranje u slučaju nezgode u lovu, Lovački vjesnik, besplatne lovnokinološke utakmice IPO i krvni trag te veliki zidni lovački kalendar
 • za lovnu godinu iznos za uplatu je 50,00 eura ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu i osiguranje u slučaju nezgode u lovu

NAPOMENA:

Lovačka iskaznica vrijedi 5 godina, a za svaku novu lovnu godinu (od 01.04. tekuće godine do 31.03. sljedeće godine) potrebno je imati valjanu identifikacijsku markicu nalijepljenu na poleđini iskaznice do isteka valjanosti iskaznice.

NAPUTAK:

Prilikom uplata obavezni ste u poziv na broj upisati ID broj lovca koji se nalazi s prednje strane lovačke iskaznice ispod imena i prezimena, a novi lovci svoj OIB te u opis navesti godinu za koju uplaćuju (npr. 2024/2025 ili 2023/2024). Krajem lovne godine (2024/2025) članovima koji su izvršili uplate za lovnu godinu automatizmom se na kućnu adresu šalje personalizirana uplatnica za nadolazeću lovnu godinu.

Zahtjeve za članstvo primamo kroz cijelu godinu!

Lovačka iskaznica za stranog državljanina
 • Lovačka iskaznica za stranog državljanina izdaje se od 1. siječnja 2023. godine kao elektronička isprava u digitalnom ili papirnatom obliku ili u oba oblika.
 • Lovačka iskaznica za stranog državljanina dostupna je na ovoj poveznici.
 • Lovačka iskaznica za stranog državljanina može se kupiti s rokom važenja 30 dana ili godinu dana (365 danaili 366 dana kod prijestupnih godina).
 • Cijena Lovačke iskaznice za stranog državljanina za period važenja od 30 dana je 70,00 eura.
 • Cijena Lovačke iskaznice za stranog državljanina za period važenja od godinu dana je 300,00 eura.
Prijava nesretnog slučaja

Dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Za tjelesnu ozljedu:
  • Prijava nesretnog slučaja (tiskanicu popuniti).
  • Zapisnik LD-a o nesreći u lovu ili na radnoj akciji.
  • Kalendar lova ili plan radnih akcija.
  • Dozvola za lov za dan kada se nesreća dogodila na ime stradalog lovca, a ukoliko je bio sudionik skupnog lova dostaviti dozvolu za lov s popisom sudionika skupnog lova.
  • Medicinsku dokumentaciju (kompletnu).
  • Policijski zapisnik ukoliko se nesreća dogodila uslijed ranjavanja iz vatrenog oružja.
 • Za smrtni slučaj:
  • Prijava nesretnog slučaja (tiskanicu popuniti).
  • Zapisnik LD-a o nesreći u lovu ili na radnoj akciji.
  • Kalendar lova ili plan radnih akcija.
  • Dozvola za lov, za dan kada se nesreća dogodila na ime stradalog lovca, a ukoliko je bio sudionik skupnog lova dostaviti dozvolu za lov s popisom sudionika skupnog lova.
  • Policijski zapisnik.
  • Obdukcijski nalaz s obveznim nalazom na alkohol.
  • Smrtni list.
  • Izvod iz matice umrlih.
  • Rješenje o nasljeđivanju.

Dokumentaciju molimo poslati na adresu:
Hrvatski lovački savez
Vladimira Nazora 63
10000 Zagreb

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 01/4834-560 (Dubravka Goleš)