S ciljem uravnoteženog dugoročnog očuvanja vukova, upravljanjem potencijalno kritičnim situacijama koje se javljaju u urbanim krajolicima Europe