,

Grand prix Hrvatska Lovno streljaštvo

Početak:
20. lipanj
Kraj:
23. lipanj

Bzenica