,

2. Memorijalni kup u lovnom streljaštvu „Đuro Dečak“

Početak:
7. rujan

Domaćin LD „Fazan“ Špišić Bukovica