Evidencija sudaca

I. LS ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Željko Radić
Broj sudačke iskaznice: 107

Zlatko Novak
Broj sudačke iskaznice: 171
Mob: 098/175-5094

Ivan Bedić
Broj sudačke iskaznice: 174
Mob: 098/996-9088

Branko Riđan
Broj sudačke iskaznice: 175
Mob: 098/227-173

Danijel Kosić
Broj sudačke iskaznice: 173

Miroslav Guštek
Broj sudačke iskaznice: 187

Nenad Bačurin
Broj sudačke iskaznice: 172

Nera Fabijanić
Broj sudačke iskaznice: 200
Mob: 098/937-7222

II. LS KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Ignac Štrucl
Broj sudačke iskaznice: 177
Mob: 098/882-935

Stjepan Očić
Broj sudačke iskaznice: 178
Mob:098/207-944

Siniša Pavić
Broj sudačke iskaznice: 179
Mob:091/9846-146

III. LS SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Ivan Sovina
Broj sudačke iskaznice: 161
Mob: 099/690-9565

Zvonko Novotny
Broj sudačke iskaznice: 162
Mob: 098/491-254

Marijan Brajdić
Broj sudačke iskaznice: 163
Mob: 091/523-8955

Miroslav Musić
Broj sudačke iskaznice: 164
Mob: 098/222-429

Siniša Birek
Broj sudačke iskaznice: 165

Stjepan Kenig
Broj sudačke iskaznice: 166
Mob: 091/882-6323

Željko Petrlin
Broj sudačke iskaznice: 203

IV. LS KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Juraj Sertić
Broj sudačke iskaznice: 160
Mob: 098/170-1665

Andriana Radočaj
Broj sudačke iskaznice: 198
Mob: 098/935-8941

Robert Gorišek
Broj sudačke iskaznice: 201
Mob: 099/606-0638

Josip Vuković
Broj sudačke iskaznice: 202

V. LS VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Matija Ležaić
Broj sudačke iskaznice: 180
Mob: 091/920-1854

Anđelko Modrić
Broj sudačke iskaznice: 181

Ivan Zidar
Broj sudačke iskaznice: 188

VI. LS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Darko Markač
Broj sudačke iskaznice: 190
Mob: 091/252-7201

Ivica Cvetković
Broj sudačke iskaznice: 199

VII. LS BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Mato Kovačević
Broj sudačke iskaznice: 167
Mob:099/606-0623

Velimir Golubić
Broj sudačke iskaznice: 168
Mob: 091/789-5868

Mladen Matika
Broj sudačke iskaznice: 169

Antun Molnar
Broj sudačke iskaznice: 186

VIII. LS PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Bernard Vukas
Broj sudačke iskaznice: 131
Mob: 098/447-670

Jadranka Štefančić Latinović
Broj sudačke iskaznice: 132
Mob: 099/384-4238

Alen Štimac
Broj sudačke iskaznice: 133
Mob: 098/170-4163

Miroslav Grgurić
Broj sudačke iskaznice: 134
Mob: 098/565-804

Nikola Dujmović
Broj sudačke iskaznice: 135
Mob: 091/509-8877

Boris Mulc
Broj sudačke iskaznice: 196

IX. LS LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Joso Vrkljan
Broj sudačke iskaznice: 176
Mob: 091/157-5209

Mate Borovac
Broj sudačke iskaznice: 183

X. LS VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Mario Dušak
Broj sudačke iskaznice: 141
Mob: 098/712-929

Đuro Srdić
Broj sudačke iskaznice: 189
Mob: 098/786-3765

Vinko Blašković
Broj sudačke iskaznice: 105
Mob: 098/812-852

XI. LS POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Damir Grujić
Broj sudačke iskaznice: 143
Mob: 098/347-809

XII. LS BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Željko Dragičević
Broj sudačke iskaznice: 144
Mob: 091/532-0477

Nenad Vezmar
Broj sudačke iskaznice: 145
Mob: 091/423-2406

Ivaica Anđelić
Broj sudačke iskaznice: 146
Mob: 091/575-7314

Mario Vukasović
Broj sudačke iskaznice: 147
Mob: 099/606-0669

Ivan Heli
Broj sudačke iskaznice: 148
Mob: 098/340-508

Tomislav Škopljanac
Broj sudačke iskaznice: 149

XIII. LS ZADARSKE ŽUPANIJE

Ivo Govorčin
Broj sudačke iskaznice: 104

Davor Vranić
Broj sudačke iskaznice: 158
Mob: 091/320-3200

Ivica Stulić
Broj sudačke iskaznice: 159
Mob: 099/515-5886

XIV. LS OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Darko Prokeš
Broj sudačke iskaznice: 136
Mob: 098/921-0055

Boris Šimić
Broj sudačke iskaznice: 137
Mob: 098/719-712

Mirko Rogić
Broj sudačke iskaznice: 138
Mob: 098/905-6658

Vjekoslav Pavlečić
Broj sudačke iskaznice: 139
Mob: 098/913-0868

Ljubica Devetak Prokeš
Broj sudačke iskaznice: 140
Mob: 098/758-440

Nenad Škugor
Broj sudačke iskaznice: 103

XV. LS ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Ante Anić-Kremić
Broj sudačke iskaznice: 157

Zvonimir Bandalo
Broj sudačke iskaznice: 184

Dominik Dugopoljac
Broj sudačke iskaznice: 185

Josip Gulin
Broj sudačke iskaznice: 204
Mob: 095/506-0365

XVI. LS VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Krešimir Bošnjak
Broj sudačke iskaznice: 142
Mob: 091/502-3720

Dejan Domitrović
Broj sudačke iskaznice: 197
Mob: 098/935-4839

XVII. LS SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Tomislav Jelić
Broj sudačke iskaznice: 153
Mob: 098/343-913

Andrija Vlastelica
Broj sudačke iskaznice: 154
Mob: 091/898-7222

Branimir Šakić
Broj sudačke iskaznice: 155
Mob: 098/486-471

Ante Drežančić
Broj sudačke iskaznice: 152
Mob: 091/795-7997

Prosper Vlahović
Broj sudačke iskaznice: 151
Mob: 091/530-1486

Viktor Marinković
Broj sudačke iskaznice: 150

XVIII. LS ISTARSKE ŽUPANIJE

Zdenko Legović
Broj sudačke iskaznice: 110
Mob: 091/205-7410

Roberto Gobo
Broj sudačke iskaznice: 111
Mob: 099/241-4889

Bruno Grbac
Broj sudačke iskaznice: 112
Mob: 091/547-7483

Franko Udovičić
Broj sudačke iskaznice: 113
Mob: 099/214-9037 ili 091/205-0117

Elvis Krajcer
Broj sudačke iskaznice: 114
Mob: 098/943-3677

Ivica Pužar
Broj sudačke iskaznice: 130

Dean Ivić
Broj sudačke iskaznice: 115

Efrem Močibob
Broj sudačke iskaznice: 116

Ivan Košara
Broj sudačke iskaznice: 117

Valter Žudić
Broj sudačke iskaznice: 118

Ivica Hrelja
Broj sudačke iskaznice: 119

Esteban Peruško
Broj sudačke iskaznice: 120
Mob: 098/608-342

Dalibor Banko
Broj sudačke iskaznice: 121
Mob: 091/792-2736

Renco Černjul
Broj sudačke iskaznice: 122

Roberto Kmet
Broj sudačke iskaznice: 123

Marijan Brozan
Broj sudačke iskaznice: 124

Petar Catela
Broj sudačke iskaznice: 125
Mob: 091/767-2569

Milivoj Dagostin
Broj sudačke iskaznice: 126

Matija Galant
Broj sudačke iskaznice: 108

Lino Catela
Broj sudačke iskaznice: 127
Mob: 098/556-072

Eliđo Kos
Broj sudačke iskaznice: 128
Mob: 091/880-1787

Boris Medica
Broj sudačke iskaznice: 129
Mob: 091/439-2725

Marko Zohil
Broj sudačke iskaznice: 109

XIX. LS DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Vlaho Sutić
Broj sudačke iskaznice: 191
Mob: 091/134-4060

Ivo Butigan
Broj sudačke iskaznice: 192
Mob: 098/996-1174

Hrvoje Bratoš
Broj sudačke iskaznice: 193

Mato Špilj
Broj sudačke iskaznice: 194
Mob: 098/243-006

Mario Radić
Broj sudačke iskaznice: 195
Mob: 091/523-4493

Nikša Vrhovac
Broj sudačke iskaznice: 156
Mob: 098/867-411

Marijo Laznibat
Broj sudačke iskaznice: 215
Mob: 098/428-728

XX. LS MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Branko Trstenjak
Broj sudačke iskaznice: 182

XXI. LS GRADA ZAGREBA

Većeslav Kučan
Broj sudačke iskaznice: 101

Ivica Peharec
Broj sudačke iskaznice: 102

Vladimir Druško
Broj sudačke iskaznice: 106

Stjepan Kos
Broj sudačke iskaznice: 170
Mob: 092/109-2683