Misija

“Čuvajmo prirodu za naraštaje koji dolaze!” – geslo je Hrvatskog lovačkog saveza, ali i vodilja u radu Lovačkog muzeja, čuvara kulturne baštine hrvatskih lovaca.

Tradicija hrvatskog lovstva upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-7472. 

Sljedeći smjernice osnovnog moralnog načela lova koje glasi: „Tko ne misli časno loviti, neka ne ulazi u naše redove“, Lovački muzej čuva, sistematizira i izlaže vrijednu baštinu hrvatskih lovaca. Program rada Lovačkog muzeja obuhvaća obrazovanje lovaca i ostalih građana, edukativni rad s djecom, mladima te suradnju s obrazovnim ustanovama i institucijama u smislu upoznavanja s lovačkim običajima, kulturom, etikom i tradicijom.

Zakonom o lovstvu (NN 140/05 i 75/09) propisano je kako gospodarenje lovištem i divljači obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova ( ti poslovi imaju gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju kao i zaštitu i očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore), a Lovački muzej o svim tim aktivnostima prikuplja podatke i artefakte, sustavno ih sistematizira i čuva kao povijesnu građu.

Kroz svoj svakodnevni rad i aktivnosti Lovački muzej nastoji podići svijest o prirodnim bogatstvima naše domovine s ciljem boljeg razmijevanja prirode i namjerom da je sačuvamo za naraštaje koji dolaze. 

Interaktivni pristup zbirkama Lovačkog muzeja putem otvorenog tipa diorama posjetiteljima pruža mogućnost taktilnog doživljaja, poglavito kao temeljne metode učenja i stjecanja saznanja slijepim i slabovidnim osobama, djeci ali i svim ostalim posjetiteljima. 

Lovački muzej aktivno sudjeluje u praćenju i obilježavanju značajnih datuma i događaja iz svog djelokruga rada kroz provođenje radionica, organizaciju predavanja, tematskih razgleda postava, organizaciju izložaba i sudjelovanje na sajmovima i izložbama te surađujući s medijima,drugim muzejima i kulturnim ustanovama.