Zbirka

Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza prikuplja, čuva, sistematizira i izlaže vrijednu baštinu hrvatskih lovaca, a muzejska je građa izložena u 17 zbirki koje čine stalni postav Lovačkog muzeja. Odvojene su na dvije tematske cjeline: zbirku lova i prirodoslovnu zbirku.

Muzejska priča ispričana kroz fundus

Priča o lovu, lovstvu i prirodi, koju Lovački muzej želi prezentirati posjetiteljima, sastoji se od fragmenata koji dotiču različita područja. Povijesni dio priče može se doživjeti preko izloženih fosila koji svjedoče o obitavanju jelenske divljači u našim krajevima još od pradavnog vremena. Uz prikaz povijesnog razvoja lovačkog vatrenog oružja dostupan je i uvid u razvoj lovačkog streljiva i pribora. Širok spektar lovačkih aktivnosti prikazuju makete lovačkih čeka, hranilišta i ostalih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, izrađene visokom zanatskom perfekcijom. Velik broj lovačkih trofeja divljači naših krajeva izložene su prema vrijednosti i posebnostima, kao i inozemna zbirka trofeja. Replika kamenog stećka prikazuje povijesni prikaz lova ali prikazuje i religijsku simboliku kao i animalistička umjetnička djela akademskih autora ali i samoukih umjetnika lovaca. Rani brojevi Lovačkog vjesnika, najdugovječnijeg lovačkog časopisa u Europi, zauzimaju značajno mjesto u fundusu Lovačkog muzeja, kao i prikaz ranog zakonodavstva iz sfere lovstva, lovne karte, rukom pisani lovački zapisi,značke i odličja, karte, stari časopisi… Prikaz lovčeve sobe u polukružnom prostoru na prvom katu muzeja cjelovito uprizoruje intimni kutak jednog lovca. 

Na drugom su katu ambijentalno prikazanana prirodna staništa hrvatske sa gotovo svom divljači koja u njima živi kroz vrijednu i raznoliku zbirku prepariranih sisavaca i ptica. Postav muzejskih diorama je otvorenog tipa čime pruža posjetiteljima intenzivniji doživljaj bogatog svijeta Hrvatske flore i faune, kao i prikaz inozemnih životinja i staništa u kojima obitavaju. Ovdje ćete vidjeti i jednu od najvećih zbirki jaja ptica gnjezdarica Hrvatske, više od 200 prepariranih ptica od kojih i neke rijetke pa i izumrle vrste kao i prikaz anomalija i neobičnosti u životinjskom svijetu. 

Zbirke

Fosili

Zbirka fosila Lovačkog muzeja sadrži vrlo stare nalaze divljači od kojih neki datiraju čak iz donjeg pleistocena, a procjenjuje se na oko 480 000-400 000 godina p.n.e.

Lubanje i kosturi

Lubanje i kosturi najistaknutijih predstavnika divljih životinja koje obitavaju na prostorima Hrvatske.

Tragovi

Zbirka tragova krupne divljači otisnutih u gipsu.

Ptičja jaja

Posebno vrijedna oološka zbirka broji oko 1000 ptičjih jaja, zbog čega je svojevremeno proglašena najvećom u Europi. Sakupljena iz gotovo 350 gnijezda ptica gnjezdarica našeg područja, vrlo dobro je očuvana, a predstavljala je hrvatsko lovstvo na Svjetskoj izložbi lovstava u Düsseldorfu 1955. godine. 

Ptice

Ornitološka zbirka sadrži gotovo sve ptičje vrste stanarica i selica u Hrvatskoj. Posebno su zanimljive zaštićene i izumrle vrste.

Ptičja gnijezda

Najnovija zbirka u stalnom postavu Lovačkog muzeja prikazuje osnovnu arhitekturu gnijezda naših ptica te prikaz gnijezda debelokljune čigre čije je gnijezdo u Hrvatskoj uočeno samo jednom, 1881. godine na otočiću Palecol kraj Lošinja.

Sisavci

Zbirka sa preko 300 različitih divljih životinjskih vrsta sisavaca koji žive u Republici Hrvatskoj. Preparirane i postavljene u ambientalne diorame koje dočaravaju njihova prirodna staništa i obogaćene zvukovima prirode pružaju posjetiteljima mogućnost bliskog susreta sa svijetom divljači i njihovog životnog okružja. Otvoreni tip postava pruža posjetiteljima intenzivniji doživljaj. 

Anomalije

Zbirka rijetkih pojava sijamskih blizanaca kod životinja, životinja sa višestrukim organima, atipičnost u rastu rogovlja te albinizam kod ptica.

Trofeji

Osim trofejno najvrjednijeg rogovlja jelena i srnjaka, rogova divokoza i muflona, kljova divljih svinja i krzna divljači, izloženo je i atipično rogovlje. Prateći raznolikosti deformiteta rogovlja ponekad odgovornost možemo pripisati i ljudskom faktoru kroz zagađenje prirode i narušavanje njene ravnoteže. Krzno smeđeg medvjeda, nacionalnog prvaka iz lovišta kraj Delnica izaziva divljenje i strahopoštovanje posjetitelja. Osim trofeja divljači s prostora RH, muzej raspolaže i trofejima divljači s drugih kontinenata koje su stekli hrvatski lovci.

Lovačko oružje, oprema i pribor

Zbirka lovačkog oružja koje možemo pratiti od 16. st. pa prema novijoj povijesti prikazuje razvoj vatrenog oružja, a pojedini primjerci prikazuju ljepotu i istančanu estetiku same izrade iznad uporabne lovne vrijednosti. Primjerci oružja kućne izrade za korištenje u krivolovu čine također jednu od zbirki unutar ove kategorije. Oprema i pribor pružaju kompletan uvid što je sve za lov bilo potrebno i što je potrebno danas. 

Zamke

Upotreba zamki za lov strogo je zabranjena, no ova je djelatnost imala svoj evolucijski razvoj koji prati razvoj civilizacije i kao takav se treba promatrati. 

Lovačke značke i odličja

Zbirka lovačkih značaka i odličja također u lovstvu i ima svoje značajno mjesto. Čemu su služile nekad i danas, po kojim su se kriterijima dodjeljivale te kome i zašto, može biti vrlo zanimljivo saznati. Ujedno, ovi eksponati svjedoče i o pravilima i uređenosti u lovstvu.

Lovačka soba

Prikaz soba jednog lovca, njegovog intimnog prostora koji odražava karakter i smisao lova, skup je različitih eksponata izloženih na način kako to lovac najčešće čini. Prikazuje njegov osobni stil i užitak u vlastitom postignuću na koji je ponosan te najčešće ima veliku sentimentalnu vrijednost. Prikazuje i kulturu, etiku i tradiciju lova u Hrvatskoj. U lovačkoj je sobi naročito istaknut ispravan način držanja lovačkog oružja. Ova je zbirka oplemenjena originalnim stolom grofa Kulmera napravljenim od jelenskog rogovlja i foteljama koji zauzimaju središnje mjesto u prostoru. 

Inozemna zbirka

Trofeji divljih životinja i dermopreparati stečeni izvan naše zemlje smješteni su u posebnom prostoru muzeja jer ne pripadaju fauni Hrvatske kao ostali eksponati, no ipak pripadaju baštini hrvatskih lovaca. To su životinje Azije, Afrike i Amerike i dio su atraktivne zbirke koja prikazuje još jednu vrstu lovačkog iskustva. Ona pruža poseban doživljaj zbog susreta s divljim životinjama dalekih krajeva koje se nalaze u otvorenom tipu diorama neposredno ispred posjetitelja.

Umjetnine 

U zbirci umjetnina nalaze se predmeti izrađeni različitim tehnikama ali s istom lovnom tematikom i prikazuju animalizam u umjetnosti. Slike, skulpture, bakrorezi i brojne druge čine ovu zbirku vrlo vrijednom i zanimljivom u priči o lovu, lovstvu i prirodi, neke su izradili akademski slikari, a neke sami i samouki lovci.

Tiskovine

Ova zbirka sadrži osim lovačkih časopisa , poučaka i priručnika te ranog zakonodavstva koje regulira lov od 18. st. do danas, vrijedne karte, lovčeve zapise, stare fotografije i drugu literaturu na temu lova i prirode. Posebno mjesto pripada Lovačkom vjesniku, jednoj od najdugovječnijih lovačkih tiskovina u Europi s tradicijom dužom od 132 godine. 

Posebnost svih zbirki Lovačkog muzeja je višestruka, no najvrijednije je da su gotovo svi izlošci darovani od strane lovaca unatoč svojoj vrijednosti, što svakako svjedoči o želji da se svaki eksponat sačuva za buduće naraštaje kako bi potakao u posjetitelju ljubav prema priči o lovu i lovcu uz naglasak na aktivnu zaštitu i očuvanje ravnoteže flore i faune i njeno bogatstvo.