Inozemni lovci

Lovačka iskaznica za stranog državljanina izdaje se od 1. siječnja 2023. godine kao elektronička isprava u digitalnom ili papirnatom obliku ili u oba oblika.

Lovačka iskaznica za stranog državljanina dostupna je na ovoj poveznici.

Lovačka iskaznica za stranog državljanina može se kupiti s rokom važenja 30 dana ili godinu dana (365 dana ili 366 dana kod prijestupnih godina).

Cijena Lovačke iskaznice za stranog za period važenja od 30 dana je: 70,00 eura

Cijena Lovačke iskaznice za stranog za period važenja od godinu dana je: 300,00 eura


Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu lova, Narodne novine broj 48/2022