Program osposobljavanja osoba odgovornih za držanje i uzgoj kućnih ljubimaca

Kategorije:

PREDMET: Program osposobljavanja osoba odgovornih za držanje i uzgoj kućnih ljubimaca
– obavijest, dostavlja se

Program osposobljavanja osoba odgovornih za držanje i uzgoj kućnih ljubimaca (pasa)

Sukladno Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (NN 76/2022) Hrvatski lovački savez početkom iduće godine održat će Program osposobljavanja osoba odgovornih za držanje i uzgoj kućnih ljubimaca (pasa).

Uzgajivači kućnih ljubimaca moraju biti osposobljeni za njihovo držanje i uzgoj s obzirom na hranidbu, njegu, ponašanje i utvrđivanje zdravstvenog stanja vezano za pojavu bolesti i stresa u životinja te za uvjete prijevoza životinja u uzgoju.

Edukacija obuhvaća sljedeća područja:

1. Zakonodavstvo iz područja zaštite životinja

2. Fiziologija, razmnožavanje, hranidba, ponašanje, stres

3. Postupanje sa životinjama

4. Pomoć u hitnim situacijama

5. Zaštita osoblja u kontaktu sa životinjama

6. Prijevoz životinja

Stupanjem na snagu Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (Narodne novine, br. 76/22) koji je donesen na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja prestala je važiti odredba iz prijašnjeg propisa kojom je bila propisana obveza obnavljanja  osposobljavanja svakih pet godina.

U slučaju da se službenom kontrolom od strane veterinarske inspekcije utvrde nesukladnosti u uzgoju kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor može narediti ponovno osposobljavanje uzgajivača.

Za iskaz interesa molim ispunite prijavnicu u privitku i pošaljite na mail: rh.moc.slhobfsctd@slh

Prijave primamo do 15. siječnja 2024. godine, a o datum održavanja je 22. siječnja 2024. godine od 9:00 do 15:00

Cijena pohađanja Programa iznosi 60,00 eura sa PDV-om po osobi.

Za sudjelovanje treba izvršiti uplatu na račun Hrvatskog lovačkog saveza

Podaci za uplatu:

Hrvatski lovački savez

Ul. Vladimira Nazora 63, 10000, Zagreb

IBAN: HR8423400091100010145

Poziv na broj: 9-OIB

Opis plaćanja: Ime i prezime osobe koja dolazi na osposobljavanje

Kopiju uplate treba priložiti prilikom popunjavanje online prijavnice ili poslati na email: rh.moc.slhobfsctd@slh prije početka edukacije.