Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica

Hrvatski lovački savez kao nositelj projekta u suradnji sa partnerom Općinom Pisarovina počeo je provoditi Erasmus+ projekt pod nazivom „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“. Erasmus+ je program Europske Unije (EU) za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi. U okviru njegove Ključne aktivnosti 3 – Podrška reformi politika, kroz aktivnost ‘Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih (Strukturirani dijalog)’ promiče se aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu te se komunikacijom između mladih i donositelja odluka utječe na razvoj znanja i politika za mlade na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Projekt je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima EU.

Opći cilj ovog projekta je osvijestiti važnost sudjelovanja mladih i donositelja odluka u procesu strukturiranog dijaloga te time:

  • povećati broj mladih i donositelja odluka koji će biti uključeni u proces strukturiranog dijaloga na lokalnoj i nacionalnoj razini,
  • potaknuti mlade i  donositelje odluka na međusobnu komunikaciju i suradnju kroz proces strukturiranog dijaloga,
  • potaknuti mlade i donositelje odluka s ruralnih područja na umrežavanje s drugim ruralnim područjima u Hrvatskoj¸ što je važna poruka zajedništva na istim ciljevima.

Što je „Strukturirani dijalog“?

  • Participativni proces u kojem mladi i donositelj odluka kontinuirano surađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih u Europi.
  • Alat koji osigurava da politike za mlade odražavaju prava i potrebe mladih diljem Europe.
  • Prostor u kojem mladi aktivno pridonose razvoju politika za mlade na europskoj i nacionalnoj razini.

Europska unija od 2009. provodi konzultacije u okviru kojih mladi imaju priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati i oblikovati europsku politiku koja ih se izravno tiče. Taj se proces zove strukturirani dijalog s mladima, a u Hrvatskoj se nastoji približiti mladima pod sloganom „EU pita“. Kroz strukturirani dijalog tijela javne vlasti, uključujući institucije Europske unije, savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području. Do sada je provedeno pet 18-mjesečnih ciklusa strukturiranog dijaloga na teme zapošljavanja mladih, sudjelovanja mladih u demokratskom životu, društvene uključenosti mladih, osnaživanja mladih za političko sudjelovanje te životnih vještina koje su mladima potrebne za sudjelovanje u modernom europskom društvu.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju strukturirani dijalog s mladima počeo se provoditi i kod nas, a za njegovu provedbu zadužena je Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima. Članovi i članice Nacionalne radne skupine su predstavnici i predstavnice različitih tijela državne uprave te udruga mladih i za mlade. Trenutno je u tijeku šesti ciklus strukturiranog dijaloga koji je započeo 1. srpanj 2017. godine i trajat će do kraja 2018. godine. Posvećen je izradi nove Europske strategije za mlade.

Najvažniji dio strukturiranog dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode kroz upitnik na ovoj stranici, brojne organizacije mladih organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene. Iznošenjem mišljenja, kritika i preporuka kroz proces strukturiranog dijaloga, mladi imaju u rukama moćno oruđe koje im omogućuje da stvarno utječu na svoju budućnost. O problemima i potrebama mladih najbolje znaju upravo oni sami, a o njihovoj budućnosti nikako ne bi trebali odlučivati drugi umjesto ili mimo njih. Uključi se u strukturirani dijalog, sudjeluj u donošenju odluka te učini nešto za svoju budućnosti već danas!

Izvor: eupita.eu