Verificirani novi nacionalni prvaci

Kategorije:

U sklopu dvodnevne obuke međunarodnih ocjenjivača trofeja u prostorijama Lovačkog muzeja održana i ocjena te verifikacija nacionalnih prvaka u trofeji rogova divojarca i lubanje jazavca. Nacionalne trofeje ocijenili su i verificirali Arno Wimpffen, zamjenik glavnog direktora i voditelj poslovnog razvoja CIC-a koji dolazi iz Austrije te dvoje delegiranih međunarodnih ocjenjivača trofeja iz Engleske, Iain Watson i Barry Martin. Ocjeni trofeja nazočio je predsjednik Stalnog nacionalnog povjerenstva za ocjenu trofeja i izložbe CIC-a dr. sc. Josip Malnar, član Marinko Šebečić te tajnica dr.sc. Neška Vukšić Končevski koja je i vodila dvodnevni program izobrazbe i ocjene trofeja.

Nakon mjerenja rogova divojarca isti su ocijenjeni sa 121,19 CIC točaka. Ovom ocjenom novi nacionalni prvak jači je od dosadašnjeg za 1,06 CIC točaka. Lubanja jazavca ocijenjena je 25 CIC točaka što je za 0,82 CIC točke jače od dosadašnjeg nacionalnog prvaka. Nakon upisivanja brojeva pod kojim se na međunarodnoj sceni vode ova dva nova nacionalna prvaka potpisani su ocjembeni listovi i uslijedilo je čestitanje na ostvarenom rezultatu.

Stalno nacionalno povjerenstvo za ocjenu trofeja i izložbe CIC-a prethodno je ocijenilo nove nacionalne prvake 20.studenoga 2023. godine. Trofej rogova divojarca koje je povjerenstvo procijenilo na 7 godina starosti i koju je odstrijelio lovac Arild Brede Magnussen  iz Norveške  u lovištu IX/10 – „Ramino korito“ kojim gospodari Lagosta d.o.o. Trofej je stečen 24. listopada 2023. godine, a ocijenjen je u sirovom stanju. Trofej lubanje jazavca stekao je 25. rujna 2023. godine lovac Matija Kirin iz Velikog Grđevca u lovištu VII/407 – „Grđevica-Kovačica“ kojim gospodari Lovačko društvo „Jelen“ Veliki Grđevac.

Ivica Stanko

Više u LV 4/2024