Lipanj

Srnjak

Muflon

Vepar, krmača, nazime, prase

Divlji kunić

Uz lov na srnjaka, u lovištima buja život. Potrebno je zaštititi mladunčad i jaja od pasa i mačaka lutalica. Kod košnje je nužno koristiti plašilice, a prije suše napuniti pojilišta.

Mjesec mladunaca

Tijekom mjeseca još se tele košute jelena običnog i jelena lopatara, lane se srne i jare divokoze. Muflonska janjad već je porasla, kao i praščići divlje svinje koji već polako gube svoje pruge. Mladunci lisice sve češće i na dulje vrijeme napuštaju sigurnost svoje jazbine, istražuju novi okoliš i polako se osamostaljuju. Pare se medvjedi, a šumske i poljske koke vode svoje piliće. Prepelice se nakon povratka u naše krajeve počinju gnijezditi, a već drugi put to čine golubovi grivnjaši te još neke vrste ptica. Mitare se divlje patke. U svakom naknadnom gnijezdu nalazi se manji broj jaja, što se odražava i na prirast.

Zaštita mladunaca i jaja

U lovištu i dalje treba osiguravati mir te lovočuvarskim ophodnjama zaštititi gnijezda i mladunce divljači, osobito od podivljalih pasa i mačaka skitnica, ali i nesavjesnih ljudi koji sve češće otuđuju mladunce uglavnom srneće divljači pod izlikom da ih je srna napustila.

Oprez kod košnje

Mladunčad divljači često stradava u košnji livada i krmnog bilja, stoga je nužno na poljoprivrednoj mehanizaciji koristiti odgovarajuće plašilice kako bi se to svelo na najmanju moguću mjeru.

Lovna kronika

Nagle promjene vremena, zahlađenja s jakim pljuskovima, prolomima oblaka i tučom negativno utječu na prirast. Takve događaje bilježimo u lovnu kroniku, što će nam prije početka lovne sezone na jesen pomoći u utvrđivanju brojnog stanja i planiranja mogućeg odstrela.

Napuniti pojilišta

Ljeto kalendarski počinje u drugoj polovici mjeseca pa lovoovlaštenici što gospodare lovištima koja bi mogla oskudijevati vodom na vrijeme trebaju urediti i pripremiti postojeća ili izgraditi i napuniti nova pojilišta.

Lovidba

U lipnju, uz srnjaka, najčešće lovimo vepra, nazimad i prasad. Divlje svinje sve češće traže hranu na usjevima te tako čine štete na različitim kulturama pa se češće sačekuju, no ne treba žuriti s hicem kako krmaču koja je negdje po strani ostavila prasad ne bi zamijenili za vepra.