Ožujak

Medvjed

Muflon

Vepar, krmača, nazime, prase

Divlji kunić

U ožujku je većina vrsta divljači zaštićena lovostajom, no pojedinačni je lov dopušten na vepra, nazimad i prasad te muflona.

Prelet šljuka

Kako su dani sve dulji i temperature sve više, polako se vraćaju i ptice selice. Lovcima je najinteresantnija šljuka čiji je prelet, prema iskustvima, na vrhuncu oko Josipova (19. ožujka). Iako je u lovostaji pa je ne lovimo, u mirnim predvečerjima izlazimo u lovište i uživamo u njihovu preletu i svadbenom pjevu – kvorkanju.

Mladunci

Divlje patke su u parovima i podižu gnijezda, a fazani okupljaju koke za parenje i pjevanjem objavljuju posjed svog teritorija. Mladunci lisice i jazavca još su u jazbinama, ali ih je krajem mjeseca već moguće vidjeti pred njihovim ulazima. Starije krmače koje su se ranije oprasile već polako vode prasad na hranilišta.

Srnjaci i jeleni

Većina srnjaka još čisti rogovlje, dok je mlađima još u čupi. Zreliji jeleni već su odbacili rogovlje i raste im novo, dok su mlađi još u fazi odbacivanja.

Stanje objekata u lovištu

Provjeravamo stanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata nakon zime i polako ih pripremamo za nadolazeću sezonu, što uključuje sanaciju i popravke dotrajalih ili gradnju novih objekata. Kontroliramo i popunjavamo solišta, a po potrebi vršimo dezinfekciju oko hranilišta.

Oprez s paljenjem

U ožujku je vrlo česta pojava paljenje zapuštenih poljoprivrednih površina, strništa, kukuruzišta i trščaka na kojima često stradavaju legla zečeva ili gnijezda poljskih koka te je stoga pravna ili fizička osoba koja namjerava paliti dužna o tome obavijestiti lovoovlaštenika najmanje 48 sati prije početka paljenja, radi poduzimanja preventivnih mjera za zaštitu divljači i okoliša.