Siječanj

Jelen i tele košuta (do 15.)

Jelen lopatar, košuta, tele

Srna, lane

Divokoza

Muflon

Vepar, krmača, nazime, prase

Kuna zlatica

Zec (do 15.)

Divlji kunić

Fazan

Šljuke: kokošica, bena

Kamenjarke: grivna i čukara (do 15.)

Prepelica virdžinijska

Divlji golubovi: grivnjaš, pećinar

Divlja guska glogovnjača

Divlje patke: gluhara, glavata, krunasta, pupčanica, kržulja

Crna liska

Vrane: siva, gačac

Čavka zlogodnjača

Svraka

Šojka kreštalica

U siječnju počinje parenje lisica. Na snježnom pokrivaču očitavaju se tragovi i otkrivaju lisičje staze i premeti. Idealno je vrijeme za doček tih lukavih predatora. Ako je vrijeme toplije, krajem mjeseca pare se zečevi i kunići, a medvjedica u brlogu koti mlade.

Lov

Skupni lovovi na divlje svinje i fazane polako ulaze u završnu fazu, a prestaju sa zadnjim danom u mjesecu. Do 15. siječnja se još lovi jelen obični, a lopatar i divokoza sve do kraja mjeseca.

Prihrana

Divljač brže troši zalihe masnoće u potrazi za hranom po snijegom i ledom pokrivenoj zemlji pa je potrebna stalna briga o prihrani. Ako je snijeg obilniji, potrebno je napraviti prtine kako bi se divljač lakše kretala, osobito ako se na snijegu stvorila ledena pokorica.

Za prihranu izlažemo najčešće zrnatu i sočnu hranu (repa, jabuke, mrkva). Kod iste je potrebno pravilno doziranje dnevne količine kako se ne bi stvarao višak koji, ako se smrzne, može štetiti divljači. Poznato je da srneća divljač nerado uzima kabastu hranu iz hranilišta pa je stoga dobro oboriti poneko stablo mekih listića ili pokoje bršljanom obraslo stablo koji ista rado brsti. Time će se uz prirodnu prihranu smanjiti i štete od ogriza na šumskim sastojinama. Srnjacima rastu rogovi pa često posjećuju solišta koja moraju biti puna, po mogućnosti mineralima oplemenjenom soli.