Svibanj

Medvjed (do 15.)

Srnjak

Muflon

Vepar, krmača, nazime, prase

Divlji kunić

Sa svakim novim danom svibnja u lovištima imamo sve više mladunaca. Počelo je teljenje košuta, jelena lopatara i jelena običnog, lane se srne, divokoze jare, prase se mlađe krmače i nazimice. Divlje patke i guske vode svoje potrkušce, a u drugoj polovici mjeseca počinju se leći pilići poljskih koka; fazanki trčki i kamenjarki. Šumske koke, tetrijeb gluhan i lještarka još nesu jaja i sjede na njima, a mladi golubovi grivnjaši već počinju napuštati gnijezda.

Povratak posljednjih selica

Posljednje ptice selice vraćaju se sa svojeg migracijskog puta, među njima i prepelice koje se ubrzo počinju gnijezditi.

Grabežljivci

Dlakavi grabežljivci uglavnom već vode svoje mladunce i imaju povećanu potrebu za hranom, što je jedan od ključnih čimbenika koji mogu utjecati na prirast, posebice sitne divljači.

Čuvati mir

Uznemiravanje divljači u lovištu mora se svesti na minimum, treba pojačati lovočuvarske ophodnje te zaštititi gnijezda i mladunce divljači od podivljalih pasa i mačaka skitnica.

Oprez kod košnje

Počinje prvi otkos pa i s te strane sitnoj divljači i mladima nekih vrsta krupne divljači prijeti opasnost. Iako se gubici ne mogu u potpunosti izbjeći, nekim preventivnim mjerama mogu se umanjiti i svesti na prihvatljivu razinu, a pod tim se prije svega misli na pravovremeno istjerivanje divljači s parcela namijenjenih košnji te na upotrebu plašilica na poljoprivrednoj mehanizaciji.