Travanj

Medvjed

Srnjak (od 16.)

Muflon

Vepar, krmača, nazime, prase

Divlji kunić

S prvim danom travnja počinje i nova lovna godina. Iako je trenutno glavnina vrsta divljači pod lovostajom, pojedinačni lov je dopušten na muflona, vepra i nazimad.

Mladunčad u lovištima

Golubovi i fazani grade gnijezda, dok na jajima već sjede patke, guske i liske, trčke i kamenjarke, vrane, svrake i šojke. Krajem mjeseca svoju ljubavnu pjesmu započinje i tetrijeb – naša najveća šumska koka. U tijeku je i parenje jazavaca, dok lisice u svojim brlozima i jazbinama već podižu mladunce. Da je jazbina aktivna i nastanjena, dokazuje nam svježe iskopana i utabana zemlja te različiti ostaci kostiju, perja i koža divljači ili drugih životinjskih vrsta. Muflonke se janje, a krmače koje su se već oprasile vode svoju prasad. Košute i srne su visokobređe pa njihovo uznemiravanje u lovištu treba svesti na minimum, a to se poglavito odnosi na uklanjanje pasa lutalica.

Rogovlje, srnjak i promatranja

Jeleni su u različitim fazama rasta i odbacivanja rogovlja, ovisno o njihovoj dobi, dok je kod srnjaka situacija nešto drugačija. Zrela grla već imaju čisto rogovlje i bore se za teritorije, dok mlađa još čiste rogovlje od basta. Polovicom mjeseca intenzivnije ih počinjemo promatrati kako bismo do 1. svibnja imali uvid u njihovu brojnost i zdravstveno stanje, dobnu strukturu i kvalitetu rogovlja te pravilno, prema planu lovnogospodarske osnove, počeli s odstrelom.

Aktivnosti lovaca u lovištima

Lovačke aktivnosti tijekom travnja najviše treba usmjeriti prema uređenju lovišta, što u prvome redu uključuje obradu oranica i podizanje novih remiza koje će kasnije tijekom godine divljač koristiti za zaklon i hranu, a potom i na redovitu kontrolu, popravke i obnovu lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata. Kako je vegetacija sve bujnija, polako smanjujemo prihranu divljači, a tlo oko hranilišta, u svrhu dezinfekcije, počistimo i pograbljamo te pospemo vapnom. Zbog bređosti i laktacije, rasta rogovlja i promjene zimske u ljetnu dlaku, divljač češće dolazi na solišta pa je nužno da su ona stalno napunjena, po mogućnosti solju obogaćenom mineralima.

Vrijeme je i dalje nestabilno

U travnju je vrijeme često nestabilno i promjenjivo, a tako nagla zahlađenja s većim količinama oborina mogu negativno utjecati na prirast sitne divljači pa je o tome potrebno voditi računa i nastalu situaciju bilježiti u lovnogospodarsku osnovu.