Kinologija

Kako do rodovnice?

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za prijavu legla mora sadržavati sve dolje navedene dokumente, a vlasnik psa je mora u potpunosti ispuniti te ovjeriti kod lovnokinološkog suca i veterinara. Potrebne su rodovnice ženke i mužjaka koji su sudjelovali u parenju, ženka mora biti upisana na pravog vlasnika s adresom u Hrvatskoj te ako je stranog uzgoja, mora imati i nostrificiranu rodovnicu (nostrifikaciju je također moguće obaviti u HLS-u). Obavezno je priložiti dokaze o ocjenjivanju ženke (minimalna potrebna ocjena je dobar – 3) i mužjaka (minimalna potrebna ocjena je vrlo dobar – 4) u obliku kopije radne knjižice ili stražnje strane rodovnice ako je ocjena tamo upisana.

Također je potrebno priložiti dokaz o položenom ispitu prirođenih osobina (IPO) za oba roditelja. Obrasci Potvrda parenja i Prijava legla mogu se pronaći na internetskim stranicama HLS-a (www.hls.com. hr) i potrebno ih je ispuniti u potpunosti. Uz to, potrebno je poslati i rezervne markice mikročipova štenaca da bi se mogle unijeti u njihove nove rodovnice. Još jednom valja napomenuti da prijavu legla mora ovjeriti lovnokinološki sudac kako bi bila valjana te da bi se krenulo u daljnju proceduru izrade rodovnica.

KAO ČLAN HLS-A IMATE PRAVO NA:

  • besplatne lovnokinološke utakmice;
  • besplatna uvjerenja za položeni ispit prirođenih osobina (IPO) i krvni trag;
  • besplatne rodovnice i prijavu legla;
  • besplatnu nostrifikaciju rodovnice.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU LEGLA I IZDAVANJE RODOVNICA:

  • kopije rodovnica mužjaka i ženke (roditelja štenaca);
  • prilog dokaza o ocjenama mužjaka i ženke (mužjak minimalno 4, ženka minimalno 3);
  • dokaz o položenom ispitu prirođenih osobina (IPO) oba roditelja;
  • dodatne markice mikročipova štenaca;
  • potpuno ispunjeni obrasci Potvrda o parenju i Prijava legla;
  • obrasce mora ovjeriti HLS-ov lovnokinološki sudac.
Dokumenti i pravilnici

DOKUMENTI:

PRAVILNICI: