Pravila

Na temelju članka 68. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU LOVA, NOŠENJU LOVAČKOG ORUŽJA, OBRASCU I NAČINU IZDAVANJA LOVAČKE ISKAZNICE, DOPUŠTENJU ZA LOV I EVIDENCIJI O OBAVLJENOM LOVU

(“Narodne novine”, broj 70/10)

ČLANAK 1

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način lova, nošenje lovačkog oružja, obrazac i način izdavanja lovačke iskaznice, davanje dopuštenja za lov i vođenje evidencije o obavljenom lovu.

ČLANAK 2

 1. Pod uvjetima lova divljači podrazumijeva se skup čimbenika koji u određeno vrijeme i na određenom prostoru omogućuju ili onemogućuju provedbu lova divljači.
 2. Način i uvjete lova životinjskih vrsta koje nisu divljač u smislu Zakona o lovstvu odredit će posebnim rješenjem ministarstvo nadležno za poslove lovstva, u skladu s člankom 62. točkom 5. Zakona o lovstvu.

ČLANAK 3

Zabranjeno je loviti divljač, osim u svrhu spašavanja, kada je ugrožena:

 1. poplavom,
 2. požarom,
 3. visokim snijegom (debljina snježnog pokrivača iznad 40 cm),
 4. dugotrajnim sušnim razdobljem (razdoblje bez kiše dulje od 90 dana).

ČLANAK 4

Zabranjeno je obavljanje lova u lošim vremenskim uvjetima (magla, jaka kiša i snijeg, jaki vjetar i dr.).

ČLANAK 5

Zabranjeno je obavljanje lova divljači kada bi njegovom provedbom nastale ekonomski neopravdane štete na poljoprivrednim kulturama, u šumi i na akvakulturama.

ČLANAK 6

Zabranjeno je obavljanje lova na pojedine vrste divljači kada lov može ugroziti zdravlje ljudi, druge divljači i drugih životinjskih vrsta.

ČLANAK 7

Ovisno o vrsti divljači koja se lovi i broju lovaca koji sudjeluju u lovu, utvrđuje se način lova koji može biti pojedinačni i skupni.

ČLANAK 8

U pojedinačnom lovu divljač se lovi:

 1. vabljenjem – jelen obični, jelen lopatar, srna obična, lisica i šojka kreštalica,
 2. dočekom,
 3. šuljanjem,
 4. potraživanjem,
 5. privozom zaprežnim kolima,
 6. privozom čamcem bez motornog pogona,
 7. pticama grabljivicama.

ČLANAK 9

 1. U skupnom lovu divljač se lovi:
  • prigonom,
  • pogonom,
  • kružnim lovom.
 2. Zabranjen je lov krupne divljači skupnim lovom i korištenjem lovačkih pasa, osim svinje divlje.

ČLANAK 10

 1. U lovu na sitnu divljač smiju se koristiti odgovarajući lovački psi ako se lov izvodi na način koji omogućava sudjelovanje pasa.
 2. Ovlaštenik prava lova koji u lovištu ima krupnu divljač dužan je osigurati psa koji ima položen radni ispit na krvnom tragu ili krvosljednika s položenim ispitom.

ČLANAK 11

 1. Lovačko oružje puni se lovačkim nabojima zauzimanjem mjesta za početak lova kod pojedinačnog lova, odnosno davanjem znaka za početak lova kod skupnog lova.
 2. Tijekom trajanja lova dopušteno je prelaženje preko cesta u lovištu s ispražnjenim dugim vatrenim oružjem izvan zaštitne navlake ili kutije, na način da se puške prelamače nalaze u preklopljenom položaju, a puške s repetirajućim mehanizmom sa zatvaračem u otvorenom (stražnjem) položaju i bez naboja u spremniku te s kratkim vatrenim oružjem u navlaci.

ČLANAK 12

Dugačko vatreno oružje, bez obzira na to radi li se o pojedinačnom ili skupnom lovu, uvijek se mora nositi tako da su cijevi okrenute uvis, a kratko vatreno oružje u navlaci.

ČLANAK 13

 1. U lovu smije sudjelovati osoba koja uza se ima lovačku iskaznicu s važećom identifikacijskom markicom za pojedinu lovnu godinu i pisano dopuštenje ovlaštenika prava lova te pravne ili fizičke osobe koje gospodare zemljištem iz članka 9. stavka 2. Zakona o lovstvu.
 2. Odstreljivati divljač smije samo osoba koja uz uvjete propisane stavkom 1. ovoga članka posjeduje i oružni list za držanje i nošenje oružja u svrhu lova.
 3. Lov pticama grabljivicama obavlja se u skladu s posebnim propisom.