Moguć suživot ljudi i vukova – kako to rade u Švedskoj?

Kategorije: ,

Radionica na temu upravljanju vukovima u blizini naseljenih područja i ljudskih aktivnosti održana je u Švedskoj od 21. do 23. svibnja 2024. U Istraživačkom centru za divlje životinje Grimsö koji je dio Odjela za ekologiju na švedskom Sveučilištu poljoprivrednih znanosti, sudjelovalo je 30-ak sudionika koji su kroz projekt LIFE Wild Wolf imali priliku razmijeniti iskustva u praksi koju provode u cilju boljeg suživota ljudi i divljih životinja, konkretno vuka.

Ciljevi radionice bili su upoznati se s protokolom za intervencije vezane uz vukove u blizini ljudi i ljudskih aktivnosti, informirati se o trenutno dostupnim dokazima ​​intervencija povezanih s vukovima u blizini ljudskih aktivnosti, ali i ​​intervencija povezanih s ljudskim strahom od velikih zvijeri. Sudionici su također prošli obuku za praktičnu upotrebu sredstava za prevenciju šteta i intervencije kao što je averzivno kondicioniranje, uređaji za zastrašivanje zvukom, električne ograde, itd.

Dio stečenih iskustava hrvatski tim s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te koordinatorica Interventnog tima za vuka i risa nadležnog ministarstva RH imati će priliku prenijeti zainteresiranima, a prva prilika biti će sastanak suradničke platforme LWW projekta u Dalmaciji (19. lipnja).