,

Skupština Hrvatskog lovačkog saveza

Kategorije:

U prostorijama Vile Garić u Podgariću održana je, najavljena na redovnoj skupštini,  Izvanredna skupština Hrvatskog lovačkog saveza kojoj je nazočilo 59 zastupnika od ukupno 63 koliko broji Skupština. Uz izglasana tijela Skupštine, i Dnevni red, na raspravu je stavljena Odluka o visini članarine za 2024. godinu. S obzirom na inflaciju i poskupljenja o povećanju se raspravljalo na održanoj sjednici Izvršnog odbora, a sve je veći broj stradalih od prirodnih nepogoda i dio povećanja odvaja za osnivanje Fonda za pomoć stradalima u elelmentarnim nepogodama te je tako Izvršni odbor zauzeo stajalište da je povećanje nužno. Na glasanje je stavljen prijedlog Izvršnog odbora Hrvatskog lovačkog saveza kojim članarina lovca (putem LU/LD) iznosi 45,00 eura, članarina drugih pravnih osoba 200,00 eura i članarina lovca pojedinca 65,00 eura. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Dio povećanja odnosi se dakle na osnutak Fonda za pomoć stradalima od elementarnih nepogoda koji će imati cca 148.500,00 eura, a za koji će se uz predloženo izdvajanje pokušati dobiti i sredstva namijenjena za navedene slučajeve i iz drugih izvora i time povećati ukupni iznos fonda. Također, jednoglasno je prihvaćen prijedlog Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godine.

Više u Lovačkom vjesniku 12/2023