,

U TIJEKU: Prijave i upisi na program cjeloživotnog obrazovanja „Procjena šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama”

Kategorije:

Program usavršavanja „Procjena šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama” koji provode nastavnici Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i djelatnici Hrvatskog lovačkog saveza  omogućit će polaznicima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz procjena šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama. U uvodnom djelu polaznici će biti upoznati sa zakonskom regulativom i trenutnom sudskom praksom, kao i s gospodarskim obilježjima poljoprivrednih površina, kao i s biologijom i ekologijom divljači te karakteristikama šteta za pojedinu vrstu divljači. U tehnološkom dijelu programa, polaznici će se upoznati s oraničnom, voćarskom i vinogradarskom proizvodnjom i procjenom šteta od divljači u tim proizvodnjama. Ujedno će se obraditi osnove ekonomskih pokazatelja poljoprivredne proizvodnje, kako bi polaznici mogli ocijeniti poslovni uspjeh, izračunati cijenu koštanja, a znanja iz menadžmenta polaznicima će omogućiti prepoznavanje rizika šteta od divljači u poljoprivrednoj proizvodnji. Polaznici će steći znanja za kreiranje poslovnih planova i izračun šteta od divljači u poljoprivrednoj proizvodnji.

Cjelokupni nastavni program provode nastavnici Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i djelatnici Hrvatskog lovačkog saveza.

Početak programa obrazovanja: 13. svibnja 2024. godine

Više o programu: na:  https://www.agr.unizg.hr/upload/nastava/czo_program_steta_od_divljaci_na_poljoprivrednim_kulturama.pdf

Kontakt:
prof. dr. sc. Nikica Šprem, rh.rgaobfsctd@merpsn
dr.sc. Andrea Rezić, rh.rgaobfsctd@cizera